4 października 2016 Udostępnij

Co warto wiedzieć o biurze tłumaczeń technicznych?

Kontakty zagraniczne nie stanowią już zaskoczenia tak na szczeblu prywatnym, jak i biznesowym. Pojawiają się coraz częściej i niejednokrotnie wiążą się z koniecznością korzystania z usług świadczonych przez biuro tłumaczeń. Oczywiście, najczęściej zapotrzebowanie takie pojawia się wówczas, gdy o kontaktach zagranicznych mówimy mając na myśli szczebel zawodowy. Same biura tłumaczeń są tego zresztą świadome, a ich właściciele i pracownicy są w stanie zrobić wiele, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Łatwo się o tym przekonać, znalezienie wyjątkowo atrakcyjnej oferty już od jakiegoś czasu nie jest więc problemem. 

Oferty przygotowane przez biura tłumaczeń można dziś uznać za atrakcyjne z przynajmniej kilku powodów. Na pierwszy plan wysuwa się to, że tłumacze do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie. Tu warto zwrócić uwagę zwłaszcza na tłumaczenia techniczne, ich specyfika sprawia bowiem, że często wymagają dodatkowych umiejętności. W cenie są zwłaszcza osoby, które wykonując przekład znają mechanizm działania danej branży, a zatem mogą pochwalić się nie tylko wiedzą czysto teoretyczną, ale i doświadczeniem praktycznym, co znajduje odzwierciedlenie w znajomości fachowego słownictwa. Dużym wsparciem okazują się też tłumacze, w przypadku których język, w którym wykonywany jest przekład, jest jednocześnie ich językiem ojczystym. 

Oczywiście, gdy mamy do czynienia z branżami, w obrębie których dokonywane są tłumaczenia techniczne, nie można nie zgodzić się z tym, że ich liczba jest imponująca. Tu warto wspomnieć między innymi o tłumaczeniach związanych z przemysłem spożywczym, chemicznym, sprzętem AGD, przemysłem budowlanym i drzewnym, rolnictwem, logistyką, informatyką, architekturą, technologią IT, szeroko rozumianymi mediami oraz o tłumaczeniach dotyczących poligrafii. Za optymalną najczęściej uznaje się sytuację, w której osoba odpowiadająca za czynności związane z tłumaczeniem może pochwalić się też wykształceniem technicznym. Pozwala to na stworzenie tłumaczenia nie tylko zgodnego z oryginałem, ale i poprawnego merytorycznie. Tłumaczenie takie powstaje zresztą zdecydowanie sprawniej. Zwłaszcza dwie pierwsze z wymienionych cech można uznać za posiadające duże znaczenie, tłumaczenia podręczników, norm i instrukcji nie mogą bowiem zawierać błędów merytorycznych. 

Istnieje przynajmniej kilka czynników, które mają wpływ na atrakcyjność biura tłumaczeń. Tu na pierwszy plan wysuwa się profesjonalizm, ważna jest jednak również uczciwość oraz rzetelność. O uczciwości mówi się zwłaszcza wówczas, gdy dyskusja dotyczy tłumaczeń przysięgłych, w nich bowiem, podobnie, jak ma to miejsce w tłumaczeniach technicznych, zgodność z tekstem oryginalnym ma ogromne znaczenie. Jeśli decydujemy się na podjęcie współpracy z konkretną firmą, powinniśmy zainteresować się kwalifikacjami tłumacza. Wcześniej można też skonsultować się z osobami, które już zdecydowały się na taki krok. Czasem pomocne okazują się nawet komentarze na forach internetowych, choć do tych ostatnich zawsze należy podchodzić z pewną ostrożnością. Tak tłumacze ustni, jak i pisemni często stają przed niemałym wyzwaniem, jakim jest tworzenie idiomów, analogii, a nawet metafor w języku docelowym. Te muszą być nie tylko w pełni zrozumiałe, ale również dopasowane do tak zwanego języka docelowego. Od tłumacza ustnego wymaga się też przywiązywania wagi do tonu, modulacji oraz jakości głosu oraz do szeregu innych aspektów związanych z językiem mówionym.

Komentarze (0)