12 września 2016 Udostępnij

Co to bonus malus?

W żargonie ubezpieczeniowym wykorzystuje się różne pojęcia, które dla zwykłego klienta wykupującego polisę są nie do końca zrozumiałe. W przypadku ubezpieczeń OC i AC ważną rolę przy obliczaniu wysokości składki ubezpieczeniowej odgrywa system bonus malus. Czym on właściwie jest?

Pojęcie bonus malus

Z łaciny zwrot „bonus malus” oznacza po prostu „dobry-zły”, natomiast na gruncie branży ubezpieczeniowej jest to termin określający system premiowy. Firmy ubezpieczeniowe stosują system zniżek i zwyżek, które przyznawane są w tzw. klasach taryfowych. Do każdej klasy przypisywany jest albo rabat, albo dopłata procentowa, naliczana względem składki podstawowej.

Jak to działa?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pomimo faktu, że określa zakres ochrony, jakie powinno zapewniać każde ubezpieczenie OC w Polsce, to przepisy nie wskazują na konieczność i tryb stosowania systemu bonus malus. Każdy z ubezpieczycieli może mieć inne zasady nadawania zniżek i zwyżek ubezpieczeniowych.

Bazą dla systemu bonus malus są ustalone przez ubezpieczyciela klasy taryfikacyjne, w których określony jest procent zniżki lub procent zwyżki. Przy określaniu wysokości składki rocznej na ubezpieczenie OC, firma ubezpieczeniowa zawsze uwzględnia tzw. szkodowość kierowcy, czyli przebieg historii ubezpieczeniowej.

Do 1 stycznia 2004 roku podstawą systemu bonus malus było Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 roku, które określało maksymalną zniżkę na poziomie 60 proc. oraz maksymalną zwyżkę na poziomie 160 proc. Dziś ubezpieczyciele mogą dowolnie dawać zniżki i zwyżki swoim klientom. Rabaty na ubezpieczenie OC sięgają nawet poziomu 70 proc. podstawowej kwoty składki rocznej.

Jeśli kierowca dysponuje najwyższymi zniżkami ubezpieczeniowymi, może kupić  na https://ubezpieczamy-auto.pl/najtansze-oc/. Porównując ceny OC z maksymalnymi zniżkami z cenami właściwymi dla kierowców ze zwyżką ubezpieczeniową, różnice mogą wynosić nawet kilkaset złotych.

Za co można otrzymać zniżkę i zwyżkę na OC?

Najwyższe, aż 70-procentowe zniżki na ubezpieczenie OC mogą uzyskać bezszkodowi kierowcy, którzy w ciągu kilku ostatnich lat nie spowodowali żadnego wypadku czy stłuczki. Chwila nieuwagi często wystarczy, aby stracić swoje dotychczasowe zniżki.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może naliczyć w inny sposób zniżki na OC w systemie bonus malus. Na przykład, za każdy rok bezszkodowej jazdy można uzyskać aż 60 proc. zniżki - po 10 proc. premii za 12 miesięcy bezpiecznej jazdy samochodem. Za każdą szkodę z naszej winy zostaniemy ukarani, a firma ubezpieczeniowa może nałożyć za takie zdarzenie zwyżkę 10 proc. i więcej.

Młody kierowca, który nigdy wcześniej nie był właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, powinien zapłacić pełną, podstawową składkę za ubezpieczenie, bez zniżki. Za młody wiek kierowcy, np. do 26. roku życia ubezpieczyciel może nałożyć na klienta zwyżkę ubezpieczeniową w dowolnej wysokości.

Pamiętajmy, że fakt i wysokość przyznawania zniżek i zwyżek ubezpieczeniowych zależny jest wyłącznie od polityki względem systemu bonus malus stosowanej przez danego ubezpieczyciela.

Zobacz więcej na ten temat pod adresem https://ubezpieczamy-auto.pl/bonus-malus/

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)