17 marca 2017 Udostępnij

Rozliczenie deklaracji podatkowej PIT 36 online

Formularz deklaracji PIT-36 jest jednym z najczęściej składanych dokumentów używanych do rozliczenia należności podatkowych. Zeznanie to składają osoby, które w roku 2016 uzyskiwały przychody bez pośrednictwa płatnika, a więc same były odpowiedzialne za obliczenie i odprowadzanie podatku dochodowego.

Chodzi tu więc o podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, a także osoby wynajmujące własne nieruchomości (najem prywatny, nie w ramach działalności). Najprostszą formą złożenia deklaracji jest rozliczenie naszego PIT 36 online, jednak musimy pamiętać, że formularza tego nie wypełniamy, jeśli nasza działalność gospodarcza lub najem opodatkowane są ryczałtem od przychodów. W takim wypadku właściwym wzorem deklaracji jest PIT 28. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że podatnik prowadzi dwa rodzaje działalności: jedną opodatkowaną w ramach skali podatkowej, zaś drugą objętą ryczałtem. Należy wtedy złożyć dwie deklaracje podatkowe – PIT 36 online i PIT 28.

Rozliczenie PIT 36 online możliwe jest również dla podatników wybierających opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym (19%). W tym celu należy wypełnić i złożyć deklarację PIT-36L.

Czy PIT 36 online rozliczają tylko osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą?

Poza podatnikami wspomnianymi powyżej, obowiązek złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 ciąży także na osobach, które:

korzystają z kredytu podatkowego w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku;

prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT 36 online rozliczają wszyscy podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego osiągali choćby część swoich przychodów z bez pośrednictwa płatnika (pracodawcy, ZUS lub KRUS). Poza tym rozliczenie podatku na formularzu PIT 36 obowiązuję osoby osiągające przychody za granicą, których źródłem jest najczęściej praca zarobkowa. Inne źródła przychodów zagranicznych (emerytury czy renty zagraniczne, działalność gospodarcza, najem, dochody z praw autorskich, działalność wykonywana osobiście) także należy wykazać w deklaracji, najlepiej rozliczając PIT 36 online.

Czy możliwe jest rozliczenie PIT 36 online wspólnie z małżonkiem?

Deklarację podatkową PIT 36 lub PIT 2017 przez Internet można złożyć wspólnie z małżonkiem, pod warunkiem, że ani podatnik, ani jego małżonka lub małżonek nie uzyskują dochodów z działalności opodatkowanej ryczałtem, nie składają PIT-36L i nie płacą podatku tonażowego i karty podatkowej. W zeznaniu PIT 36 online wykazać również możemy przychody małoletniego dziecka, o ile nasz potomek nie musi rozliczać się z podatku oddzielnie. W celu rozliczenia przychodów dziecka do zeznania PIT 36 dołączamy załącznik PIT/M.

W jaki sposób rozliczyć PIT 36 online?

Złożenie deklaracji PIT-36 online jest bardzo proste. Można to zrobić korzystając z formularzy interaktywnych dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, lub korzystając z programów do rozliczania podatku dochodowego. Wypełniony elektronicznie dokument przesyłamy następnie przez Internet do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.

Obecnie składanie deklaracji podatkowych online jest o wiele prostsze, niż jeszcze kilka lat temu, bowiem nie wymagany jest już kwalifikowany podpis elektroniczny. W większości wypadków został on zastąpiony przez dane osobowe podatnika i dokładną kwotę przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Komentarze (0)