27 marca 2017 Udostępnij

Jakie jest maksymalne oprocentowanie pożyczki pozabankowej?

Pożyczki pozabankowe z definicji są udzielane poza sektorem bankowym, dlatego należy przy nich dopełnić o wiele mniej formalności, aby uzyskać wypłatę pożądanej kwoty. Z uwagi na fakt, że są one powszechnie dostępne, nawet dla osób, które miały wcześniej problemy ze spłatą swoich zobowiązań, ich koszty muszą rekompensować pożyczkodawcy ponoszone ryzyko. Ile zatem maksymalnie firmy pożyczkowe naliczają odsetek od takich zobowiązań?

Wytyczne ustawy antylichwiarskiej

W lipcu 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął nowelizację tzw. ustawy antylichwiarskiej, choć najważniejsze zapisy tego aktu prawnego weszły w życie dopiero z dniem 11 marca 2016 roku. Chronią one klientów korzystających z tzw. chwilówek. Ograniczeniu ustawowemu zostały poddane koszty pożyczek gotówkowych, udzielanych poza systemem bankowym. Zgodnie z nowymi przepisami, aktualnie koszt pożyczki nie może być wyższy niż 25 proc. pożyczonej sumy plus 30 proc. kwoty pożyczki w skali roku. W kosztach tych muszą być zawarte wszystkie naliczane klientowi opłaty, w tym prowizja, opłata przygotowawcza oraz ubezpieczenie. W kolejnych latach kredytowania pozaodsetkowe koszty nie mogą być wyższe niż 30 proc. kwoty pożyczki, zaś przez cały czas, w którym klient dysponuje kwotą pożyczki, nie mogą one przekroczyć 100 proc. jej wartości.

Oprócz tego odsetki od pożyczki gotówkowej nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła ją w marcu 2017 roku na 2,5 proc. Oznacza to, że w tym czasie pożyczki chwilówki nie mogą mieć wyższego oprocentowania w skali roku niż 10 proc. 

Plany rządu

Już w grudniu 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował projekt nowelizacji ustawy antylichwiarskiej, który nie tak dawno temu został wprowadzony w Polsce w życie. Zaproponowane zmiany są tak radykalne, że przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Związku Firm Pożyczkowych oceniają, że ich wprowadzenie mogłoby oznaczać zakończenie działalności sektora pożyczek pozabankowych, ponieważ staną się one nierentowne.

Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej autorstwa PIS, czyli nowelizacji kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który zaproponowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zakłada obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych chwilówek. Po zmianach limit całkowitych pozaodsetkowych kosztów pożyczek i kredytów nie będzie mógł przekroczyć zaledwie 1/5 kwoty zobowiązania w skali roku, a przez cały okres kredytowania będzie to mogło być maksymalnie 75 proc. wartości kredytu lub pożyczki.

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)