19 stycznia 2017 Udostępnij

Umowa kredytu – czy wiesz, co podpisujesz?

W pracy, w sklepie, w urzędzie i w banku – codziennie w każdym z tych miejsc zawieramy umowy pisemne lub ustne, wypełniając pola, rubryczki lub zwyczajnie płacąc za konkretne produkty lub usługi. Trudno jednak wyobrazić sobie podjęcie zobowiązania jakim jest kredyt gotówkowy czy hipoteczny bez podpisania umowy gwarantującej bezpieczeństwo naszych finansów.

Gwarant bezpieczeństwa

Umowa to, w największym skrócie, porozumienie dwu lub więcej stron, określające zarówno prawa, jak i obowiązki każdej z nich. Nieprawidłowe wykonanie usługi czy niewywiązanie się ze zobowiązań w wyznaczonym terminie może skutkować jej przedterminowym wypowiedzeniem. Niedoprecyzowany dokument, który przypieczętujemy swoim nazwiskiem może więc sprawić nam wiele kłopotów, np. zobowiązać do zapłaty gigantycznych odsetek lub nawet uniemożliwić dochodzenia swoich praw w sądzie.

Decydując się na kredyt gotówkowy, warto więc wybrać bank, który cieszy się powszechnym zaufaniem i ma jasno określone zasady kredytowania.

Co powinna zawierać umowa kredytu?

 • Dane kredytodawcy (ewentualnie osoby pośredniczącej) oraz kredytobiorcy;
 • Czas obowiązywania kredytu;
 • Całkowitą kwotę kredytu;
 • Rodzaj kredytu oraz zasady spłaty zobowiązań (w tym cykl rozliczania rat);
 • Stopę oprocentowania kredytu, a także warunki jej zmiany;
 • Informacje o innych kosztach, które konsument będzie zobowiązany uiścić jak: opłaty, prowizje czy marże;
 • RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania;
 • Warunki wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron;
 • Konsekwencje wynikające z braku terminowych płatności;
 • Stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego;
 • Informacje o prawie do przedterminowej spłaty zadłużenia, zabezpieczeniach i umowach dodatkowych.

Brak w umowie któregokolwiek z powyższych punktów powinien spowodować zapalenie się w głowie lampki ostrzegawczej.

Umowa kredytu musi zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Kredytodawca ma obowiązek dostarczyć podpisany dokument kredytobiorcy wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami wymienionymi w umowie. Dla własnego bezpieczeństwa należy pamiętać, aby nigdy nie podpisywać druków potwierdzających zapoznanie się z jakimikolwiek regulaminami, rejestrami czy tabelami, jeśli takie druki nie trafiły w nasze ręce.

Warto wiedzieć, że nawet w przypadku umowy kredytu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niej w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny. Mimo że w tym okresie bank nie ma prawa nałożyć dodatkowych kar wynikających z odstąpienia od umowy, konsument musi uiścić sumę odsetek zgromadzonych od dnia wypłaty do dnia spłaty kredytu.

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)