13 lipca 2016 Udostępnij

Przedterminowa spłata pożyczki - kiedy można?

Zaciągając pożyczkę czy kredyt zwykle planujemy, aby kwotę zobowiązania spłacić jak najwcześniej, jeszcze przed ustalonym terminem. Niekoniecznie jednak musi się to nam opłacić. Wszystko zależy od rodzaju umowy kredytowej i treści tej umowy.

Znaczenie terminu spłaty pożyczki

Kredyty hipoteczne, na budowę czy zakup domu, zawieramy najczęściej na duże kwoty i bardzo długi czas – nawet 50 lat. Niejako na przeciwległym biegunie plasują się pożyczki online, które często bierzemy na miesiąc lub dwa. W zależności od terminu spłaty zobowiązania bank lub instytucja pożyczkowa określa, w jakich ratach będziemy spłacać kredyt i jakie będzie jego oprocentowanie oraz globalne opłaty. Od tego często zależy, ile pieniędzy realnie będziemy musieli oddać bankowi – im dłuższy termin spłaty, tym lepiej bank na nas zarobi. Kredytodawcy nie zależy więc, aby zobowiązanie to było spłacone szybciej, jeśli miałoby się to wiązać dla niego z mniejszym zarobkiem.

Postanowienia ustawy o kredycie konsumenckim

Od 18 grudnia 2011 roku obowiązuje przepis ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym klient ma prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Przepis ten dotyczy kredytu konsumenckiego, a więc udzielanego osobom fizycznym w celach prywatnych, nie związanych z działalnością gospodarczą. Przepisy te mówią, że kredytodawca nie może uzależniać możliwości wcześniejszej spłaty kredytu od uprzedniego poinformowania go o tym fakcie przez kredytobiorcę. Instytucja finansowa może jednak pobrać od klienta rekompensatę w wysokości najwyżej 1% wartości spłaconej części kredytu (0,5%, jeśli od wcześniejszej spłaty do terminu umownego jest mniej niż 12 miesięcy).

Ta regulacja nie dotyczy jednak wszystkich kredytów. Ma zastosowanie jedynie w przypadku pożyczek o stałym oprocentowaniu i tylko w sytuacji, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy określoną wartość – aktualnie jest to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wszystko zależy od umowy

Niekoniecznie musimy korzystać z tego przepisu – wystarczy, że w umowie pożyczki będzie ustalone, że możliwa jest wcześniejsza spłata zobowiązania. Warto więc zawsze dokładnie przeczytać umowę, również pod tym kątem. Wcześniejsza spłata kredytu może pomniejszyć globalne koszty – obniża się o koszty dotyczące tego okresu, które pozostał do końca trwania umowy, nawet jeśli konsument spłaciłby je przed datą spłaty zobowiązania. Jeśli jednak oprocentowanie pożyczki jest niskie, warto pomyśleć, czy nie lepiej spłacać kredyt w określonych w umowie terminach, a nadwyżkę finansową zainwestować w dobrze oprocentowaną lokatę lub obiecujący biznes. Wówczas brak wcześniejszej spłaty i tak nam się opłaci.

Komentarze (0)