26 sierpnia 2016 Udostępnij

Jakie konto bankowe dla firmy?

Nie każda firma musi posiadać rachunek bankowy. Ten jednak przydaje się do sprawnego rozliczania się z kontrahentami. Czym kierować się przy jego wyborze?

Prowadzenie firmy wiąże się nie tylko z oferowaniem i sprzedawaniem, lecz także z nabywaniem towarów i usług. Każdy podmiot współpracuje z dostawcami i hurtowniami. Przedsiębiorca ma również obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek oraz opłacać składki społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Konieczność wykonywania wielu przelewów w ciągu miesiąca wiąże się z tym, że większość właściciele firm – nawet, gdy nie są do tego zobligowani – decydują się założyć rachunek bankowy. Takie rozwiązanie gwarantuje wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy.

Konto dla firmy kontra rachunek dla klienta indywidualnego

Czym różnią się konta firmowe od rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym? Jak to zwykle bywa, szczegółami. Jeżeli chodzi o podstawową funkcjonalność, to z każdego z tych rachunków można wykonać podstawowe operacje, czyli przelewy (w tym przelewy do ZUS-u i urzędu skarbowego) i zlecenia stałe. Jeszcze do niedawna niektóre banki blokowały klientom indywidualnym wydanie dyspozycji przelewu środków do ZUS-u. Dziś taka praktyka jest już rzadko spotykana.

Co z opłatami za korzystanie z rachunku bankowego i utrzymanie karty płatniczej? Standardem stało się, że klienci indywidualni otrzymują dostęp do rachunku i karty do niego dołączonej bez ponoszenia opłat. W przypadku rachunków firmowych nie zawsze sprawa jest taka prosta. Bardzo często banki uzależniają zwolnienie z opłat od wysokości przeprowadzonych w ciągu miesiąca transakcji kartą płatniczą, wpływu na konto lub wykonania przelewów do ZUS-u i urzędu skarbowego. Doskonale ilustruje to choćby rachunek bankowy „Konto Branżowe” dostępny w ofercie Idea Banku SA. Klienci, którzy wybrali to konto, mogą liczyć na jego bezpłatne prowadzenie wówczas, gdy wykonają kartą debetową transakcje bezgotówkowe o wartości min. 400 zł. W przypadku, gdy warunek ten nie zostanie zrealizowany, bank naliczy klientowi opłatę w wysokości 9,99 zł.

Dodatkowe opcje

Przedsiębiorcy potrzebują rachunku bankowego, aby rozliczać się z urzędami i kontrahentami. To jednak nie wszystko – trzeba pamiętać też o codziennej wpłacie utargu do banku. Klienci biznesowi mają też większe potrzeby, jeżeli chodzi o planowanie i kontrolowanie firmowych wydatków. Z tego względu banki wychodzą naprzeciw swoim klientom, proponując rachunki bankowe z rozbudowanymi funkcjami.

W ofercie Idea Banku SA znajduje się kilka kont bankowych stworzonych z myślą o potrzebach przedsiębiorców. W zależności od kondycji firmy i jej potrzeb, właściciel może założyć rachunek bankowy ze stałym dostępem do dodatkowych pieniędzy lub rachunkiem oszczędnościowym z dobrym oprocentowaniem.

Do poszczególnych rachunków bankowych dedykowanych przedsiębiorcom Idea Bank proponuje również dodatkowe funkcje. Klienci mogą skorzystać ze specjalnej platformy Idea Cloud z aplikacją mobilną, usługi odbioru gotówki (tzw. „Mobilny Wpłatomat”) i coworku Idea Hub. Specjalna oferta została przygotowana dla firm umożliwiających swoim klientom płacenie kartami płatniczymi – zainteresowani mogą liczyć na preferencyjne warunki, jeżeli zdecydują się na terminal płatniczy.

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)