13 czerwca 2017 Udostępnij

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych muszą dokładać wszelkich starań, aby przekonać do swojej oferty kolejnych klientów. Konkurencję dla nich stanowią nie tylko inne TFI, ale też produkty proponowane przez banki. Jaka jest sytuacja funduszy inwestycyjnych w naszym kraju?

Polacy oszczędzają coraz więcej. Według raportu „Oszczędności gospodarstw domowych (grudzień 2016)” łączna suma zgromadzonych środków pieniężnych wynosiła na koniec grudnia 2016 roku aż 1281 mld złotych, czyli o prawie 52 mld złotych więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Chociaż oszczędzamy większe sumy, do najpopularniejszych instrumentów finansowych wykorzystywanych w tym celu należą ciągle produkty bankowe, a także lokowanie środków w SKOK-ach.

FI w Polsce

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Nauk Informatycznych i Matematycznych z zastosowaniem ekonomii, większość oferowanych obecnie rozwiązań na rynku funduszy inwestycyjnych w Europie to fundusze publicznie dostępne. Jednocześnie zauważa się szybki wzrost aktywów w funduszach inwestycyjnych na rynku polskim w porównaniu do innych krajów europejskich. Na podstawie danych gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami rynek ten rozwija się już od 2011 roku. Najbardziej dynamiczny wzrost w latach 2011 – 2015 odnotowały fundusze aktywów niepublicznych, zaś na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno fundusze ochrony kapitału i fundusze absolutnej stopy zwrotu. Jak wynika z najnowszych analiz rynku FI w Polsce, łączna wartość aktywów zarządzanych przez fundusze wzrosła w lutym 2017 r. do 265,5 mld złotych, czyli o 3,8 mld złotych więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca. Według specjalistów taki stan rzeczy spowodowany jest korzystną koniunkturą na warszawskiej giełdzie – od listopada ubiegłego roku indeks WIG wzrósł o 20 punktów procentowych, dzięki czemu duży zysk osiągają fundusze inwestujące w akcje polskich spółek.

Kto może inwestować?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że udział w funduszach inwestycyjnych to propozycja przede wszystkim dla specjalistów dysponujących odpowiednią wiedzą, taką formę lokowania kapitału może wybrać niemal każdy. Nie jest też wymagane posiadanie pokaźnego kapitału na ten cel. Zarządzaniem środkami pieniężnymi zajmuje się zespół analityków, którzy śledzą uważnie sytuację na rynku, mają szeroką widzę na temat finansów i inwestycji, a także cenne doświadczenie. Dzięki temu mogą oni wybrać najbardziej korzystne rozwiązania przynoszące zysk przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Fundusze starają się zachęcić do swojej oferty jak największą liczbę klientów zapewniając wygodny sposób zarządzania inwestycją czy bezpłatne przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami – na przykład w BPH TFI stosowana jest zasada akumulacji środków. Oznacza to, że opłaty manipulacyjne podczas kupowania jednostek uczestnictwa pobierane są w wysokości uzależnionej od łącznej wartości zainwestowanego kapitału – im więcej oszczędności wpłaca klient, tym mniejsze opłaty manipulacyjne będzie musiał on uregulować.

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)