2 grudnia 2016 Udostępnij

Doktorat pomoże Ci w karierze

Bardzo często uważa się, że wykształcenie magisterskie jest wystarczające do podjęcia pracy a robienie doktoratu wiąże się z podjęciem kariery naukowej. Tymczasem wcale tak nie jest. Coraz częściej uczelnie podejmują współpracę z renomowanymi firmami, a dzięki temu doktoranci mogą jednocześnie pracować i dalej się kształcić. Trend ten umacnia się na terenie całej Europy i jest też bardziej widoczny w Polsce. Jest to fantastyczna zmiana, ponieważ pomaga nauce zrozumieć świat biznesu a przez to jest ona bardziej efektywna przez pryzmat gospodarki. Na rynku istnieje coraz więcej innowacyjnych firm, których istnienie opiera się na technologii, tak więc nauka jest nieodłącznym elementem ich działania.

Zacieranie granic

Od obecnych aspirujących doktorów wymaga się czegoś więcej niż teoretycznej wiedzy w danej dziedzinie. Za kluczowe uznaje się także pomysłowość i przedsiębiorczość i determinacja. Cenione jest indywidualne podejście do problemu i ambicje. Ich prace badawcze powinny być nakierowane na dochodowość w strefie biznesu i być łatwe do wprowadzenia w praktyce. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca ze światem profesjonalnym. Obecnie to właśnie doktorzy są bardzo poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy. 

Oferta A1 Europe na pozyskiwanie dotacji unijnych dla województwa Śląskiego >>

Inicjatywy

Wszelkie zmiany w programie studiów doktoranckich na terenie naszego państwa są konsultowane ze środowiskiem akademickim. Swój wkład w program mają także pracodawcy. Uczelnie będą mogły realizować swoje projekty dzięki dofinansowaniom pochodzącym z programu Wiedza Edukacja Rozwój (działanie 3.2 Studia doktoranckie). Ponadto raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraźnie wskazuje na potrzebę połączenia pracy przemysłu i innych sektorów z uniwersytetami. Szczególny nacisk kładzie się na międzydyscyplinarne badania naukowe. 

Międzynarodowa współpraca

Sporym problemem jest sprawienie by studia doktoranckie były bardziej międzynarodowe. Marzeniem wielu wykładowców i profesorów jest stworzenie jednego modelu doktoratu tzw. doktoratu europejskiego. Jednak obecna sytuacja doktorantów wcale nie należy do najgorszych. Mają oni wiele okazji i ofert prac międzynarodowych. Podobnie jak studenci studiów licencjackich i magisterskich objęci są programem Erasmus Plus. Umożliwia im to wyjazd semestralny lub kilkumiesięczny na studia zagranicę. Co więcej, mogą angażować się w projekty realizowane przy wsparciu z Funduszy Europejskich przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej. Obecnie do wyboru są cztery poniższe programy:

● Międzynarodowe Agendy Badawcze – dofinansowanie dostają uniwersytety bądź szkoły wyższe, które realizują wiele projektów badawczych przy współpracy z innymi jednostkami z innych państw, które cieszą się dobrą opinią i są ogólnie aktywne na arenie międzynarodowej.

● TEAM – jest to szansa na przyłączenie się do szeregu projektów prowadzonych w zespołach, które prowadzone są pod okiem najlepszych uczonych z całego świata lub w prywatnych przedsiębiorstwach.

● TEAM TECH – jest to szansa dla studentów, doktorantów lub młodych doktorów do wzięcia udziału w projekcie grupowym, który realizowany jest pod kierunkiem inżynierów, osób, które mają na koncie wieloletnie doświadczenie w pracy z gospodarką.

● HOMING – to dofinansowanie dla młodych wielbicieli nauki z Polski, którzy obecnie przebywają i pracują zagranicą a także osób, które aktualnie mają przerwę od prac naukowych. Program umożliwia dzięki środkom spokojny rozwój bez obaw o niepewną sytuację finansową. Wsparcie dzielone jest na trzy typy:

– HOMING czyli jednorazowy dodatek na cel realizacji dwuletniego projektu. Wynosi on 800 tys. złotych dla naukowców, którzy zdecydowali się na powrót z zagranicy.

– POWROTY czyli także jednorazowa kwota przyznana do maksymalnie 800 tys. złotych na prowadzenie prac naukowych, które na początkowym etapie przerwały tę pracę B+R z powodu zmiany pracy lub z powodów osobistych.

– FIRST TEAM czyli dofinansowanie o wysokości do 2 milinów złotych na stworzenie i prowadzenie pierwszego zespołu naukowego. Dofinansowanie może trwać maksymalnie 3 lata z opcją przedłużenie o 1 rok.

Komentarze (0)