15 marca 2021 Udostępnij

Do czego służą klucze dynamometryczne elektroniczne?

Klucz dynamometryczny do samochodu, umożliwia dokręcanie połączeń gwintowych na komponentach i zespołach z wymaganym momentem obrotowym zgodnie ze standardami producenta. Połączenia gwintowane mogą być różne, wykonane z różnych materiałów, dlatego siłę dokręcania należy dobrać do konkretnej opcji. Wartości momentów siły można znaleźć w instrukcjach naprawy i obsługi. Klucze dynamometryczne elektroniczne zapewniają wybór regulowanego momentu siły.

Klucze dynamometryczne elektroniczne: przeznaczenie

Klucz dynamometryczny ze wskazówkami jest najłatwiejszą opcją i nie wymaga żadnych specjalnych ustawień. Ten typ klucza dynamometrycznego jest obecnie rzadko używany. Zatrzaskowy klucz dynamometryczny różni się od innych typów zasadą działania. Charakterystyczny dźwięk kliknięcia jest sygnałem, że wymagany moment siły został osiągnięty. Aby ustawić odpowiedni parametr, u podstawy klamki znajduje się specjalna skala nastaw, na której należy wybrać zalecaną wartość. Wadą tej opcji jest to, że pod wpływem czynników zewnętrznych (upadki, uderzenia) może ulec uszkodzeniu, co doprowadzi do nieprawidłowego działania. Elektroniczny klucz dynamometryczny ma cyfrową skalę. Jego główną zaletą jest zwiększona celność. Tutaj błąd nie przekracza 1% w porównaniu z 10% i 5% dla modeli ze strzałkami i kliknięciami. Oprócz odczytów skali urządzenie to ma możliwość sygnalizacji dźwiękowej, co upraszcza proces dokręcania. Zwykle są używane w wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych.

Adapter klucza dynamometrycznego, znany również jako elektroniczny klucz dynamometryczny, to specjalne narzędzie typu tulejowego ze wbudowanym cyfrowym dynamometrem. W naprawach samochodów, podczas dokręcania połączeń śrubowych mechanizmów o wysokiej precyzji, bardzo ważna jest kontrola momentu obrotowego, nie dopuszczając do nadmiernego rozciągnięcia lub niewystarczającego dokręcenia.

Jest to konieczne, ponieważ podczas eksploatacji samochodu w różnych warunkach temperaturowych, przy wysokich ciśnieniach i obciążeniach w mechanizmach śruby i nakrętki mają tendencję do zmiany swoich właściwości mechanicznych. Po przegrzaniu metal w naturalny sposób rozszerza się i może pęknąć w wyniku przeciążenia. Niewłaściwy moment dokręcania może spowodować poluzowanie lub odkręcenie połączenia w niskich temperaturach. Moment dokręcania można sprawdzić za pomocą wskaźnika cyfrowego, który wyświetla wartość liczbową. Producenci samochodów ustalają określoną wartość dla zacieśnienia każdego krytycznego węzła, którą można znaleźć w paszporcie technicznym pojazdu. Niepożądane jest przekraczanie ustawionej wartości, ale niewskazane jest również nie dokręcenie nakrętki. Trzeba skupić się na dokładnej liczbie wskazanej przez producenta, z maksymalnym błędem 1-2%.

Klucze dynamometryczne w twoim warsztacie

Moment siły jest wielkością wektorową. Niektóre rodzaje elementów mocujących pojazdu wymagają dokręcenia skalibrowanej wielkości, aby element działał zgodnie z zamierzeniami producenta.

Różnica między kluczem a kluczem dynamometrycznym polega na tym, że ten ostatni za pomocą wskaźnika, małego wyświetlacza, wskazuje dokładnie, z jaką siłą działa jego uchwyt. Nie wszyscy wiedzą, że wiele elementów złącznych wymaga bardzo precyzyjnego dokręcania. Kiedy element jest dokręcony zbyt luźno, śruba się odkręci. Zbyt ciasny i zerwie nitki lub zegnie część. Na przykład zbyt mocne dokręcenie nakrętek kół spowoduje odkształcenie tarczy hamulca, wydłużenie drogi hamowania, przedwczesne zużycie hamulców i niedogodności związane z zakleszczonymi końcówkami kierownicy. Przekręcona nakrętka może nawet spaść z gwintowanego kołka, do którego jest dokręcona. Niedostateczne dokręcenie nakrętek kół doprowadzi do ich poluzowania, odkręcenia.

Podczas pracy przy silniku lub skrzyni biegów klucz dynamometryczny jest wręcz niezbędny. Na przykład zbyt mocne dokręcenie śrub głowicy cylindrów może łatwo doprowadzić do kosztownych uszkodzeń i utraty chłodziwa. Zbyt dokręcone śruby kolektora wydechowego spowodują pęknięcie kolektora. Poziom momentu obrotowego jest na tyle ważny dla prawidłowej naprawy pojazdu, że większość instrukcji technicznych podaje zalecenia dotyczące naprawy, w tym w tabelach na ostatniej stronie wskazujących położenie łączników, oznaczenia i indywidualne zalecenia dotyczące momentu dokręcania. Siła momentu obrotowego może być mierzona w jednostkach:

  • metr-kilogram (mcg);
  • niutonometr (Nm);

Kupując nowy klucz, upewnij się, że jest skalibrowany na te same jednostki miary, które są zalecane w dokumentacji naprawy pojazdu, lub miej pod ręką tabelę konwersji. Sprawdź ofertę kluczy dynamometrycznych na https://dynamometryczne.pl/elektroniczne-c32

Komentarze (0)