7 grudnia 2016 Udostępnij

Termistory – co warto o nich wiedzieć?

W wielu maszynach i urządzeniach wytwarzających w czasie pracy ciepło konieczne jest stosowanie zabezpieczeń chroniących je przed przegrzaniem. Jednym z rodzajów stosowanych w takich przypadkach zabezpieczeń są termistory, które zmieniają swoje właściwości elektryczne pod wpływem temperatury.

Czym są termistory? Rodzaje

Termistory to elementy półprzewodnikowe, które w zależności od zmian temperatury wykazują duże zmiany w rezystancji, czyli mają one duży współczynnik temperaturowy. Do ich budowy wykorzystywane są tlenki metali takich jak mangan, nikiel, kobalt, glin, lit, wanad lub miedź. Od rodzaju i proporcji tych składników zależą właściwości termistorów.

Można je podzielić także ze względu na funkcjonowanie. Wyróżnia się termistory NTC (negative temperature coefficient) o rezystancji malejącej wraz ze wzrostem temperatury, termistory PTC (positive temperature coefficient) o dodatnim współczynniku temperaturowym rezystancji oraz termistory charakteryzujące się gwałtownym maleniem rezystancji w wąskim zakresie temperatury CTR (criticał temperature resistor). Termistory można podzielić również na dwie grupy ze względu na sposób wywoływania zmiany temperatury. Pierwsza z nich to termistory bezpośrednio grzane, w których zmiana rezystancji zachodzi pod wpływem przepływającego przez element termistorowy prądu lub przez zmianę temperatury otoczenia. Drugą grupą są termistory pośrednio grzane, składające się z elementu termistorowego i odizolowanego od niego elektrycznie grzejnika, w których zmiany rezystancji następować mogą pod wpływem prądu płynącego przez grzejnik, prądu płynącego przez termistor lub zmianę temperatury otoczenia. Kształty termistorów są różne: płytkowe, perełkowe lub wałeczkowe.

Jedną z zalet termistorów są ich niewielkie rozmiary: od jednego do kilku milimetrów. Takie niewielki rozmiary mają np. termistory przeznaczone do montażu SMD, choć dostępne są także modele przeznaczone do montażu przewlekanego przez płytkę PCB. Szeroki wybór tego typu termistorów oferuje firma Micros.

Do czego są wykorzystywane termistory?

Termistory służą do pomiaru temperatury, przy czym są one znacznie bardziej czułe niż np. termometry zaopatrzone w czujnik oporowy. Stosowane są jako czujniki temperatury w układach kompensujących zmiany parametrów obwodów przy zmianie temperatury. Wykorzystuje się je także w układach chroniących przed nadmiernym wzrostem prądu. Służą one jako elementy kompensujące zmiany oporności innych części elektronicznych, m.in. we wzmacniaczach lub w generatorach bardzo niskich częstotliwości.

Gdzie stosowane są termistory?

Termistorów używa się jako czujników temperatury w elektronicznych termometrach oraz do zabezpieczania różnego rodzaju maszyn i urządzeń typu silniki elektryczne i silniki spalinowe. Ponadto służą jako ograniczniki natężenia prądu (bezpieczniki elektroniczne), np. termistory CTR stosowane są w układach elektronicznych akumulatorów telefonicznych i zapobiegają ich uszkodzeniu, które może nastąpić w wyniku zwarcia lub ładowania zbyt dużym prądem.

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)