28 czerwca 2016 Udostępnij

Polityka bezpieczeństwa firmy, a oprogramowanie do ochrony danych - dlaczego warto z niego skorzystać?

Polityka bezpieczeństwa firmy to zintegrowany zbiór, na który składają się zarówno ogólne zasady, jak i dyrektywy wewnętrzne odnoszące się do kwestii związanych z bezpieczeństwem. O jej wadze najlepiej świadczyć może to, że w coraz większej liczbie podmiotów gospodarczych nie jest już ona zagadnieniem poruszanym jedynie od czasu do czasu. Co więcej, charakterystyczne w przypadku polityki bezpieczeństwa firmy jest to, że niejednokrotnie przybiera postać odrębnego dokumentu wiążącego dla wszystkich znajdujących zatrudnienie w firmie i podmiotów współpracujących.

Dla polityki bezpieczeństwa firmy cechą wyróżniającą jest również jej przymusowy charakter. Obostrzenia z nią związane nie muszą się wszystkim podobać, każdy musi się jednak do nich stosować. Brak poszanowania zasad, jakie składają się na nią może prowadzić nawet do rozwiązania współpracy, co jest kolejnym dowodem na to, że znaczenie firmowego bezpieczeństwa systematycznie rośnie.

Bezpieczeństwo informacji w polityce bezpieczeństwa firmy

Na politykę bezpieczeństwa firmy składają się między innymi regulacje odnoszące się do tego, kto może przebywać na jej terenie, jak poruszać się po jej najbardziej newralgicznych punktach i jak korzystać ze sprzętu firmowego. Za znak naszych czasów można jednak uznać to, że systematycznie rośnie znaczenie, jakie ma bezpieczeństwo informacji. Kradzież urządzenia znajdującego się na terenie firmy bywa dotkliwe, jego rekompensata często wiąże się bowiem z koniecznością poniesienia znaczących nakładów finansowych. Gdy jednak w grę wchodzi kradzież danych, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Często informacja ma wartość nie tylko finansową, ale również intelektualną, jeśli więc dostanie się w niepowołane ręce, może zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonowaniu firmy.

Podstawowe zasady odnoszące się do bezpieczeństwa informacji

Każda firma posiada własne regulacje, które mają jej zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji. Choć jednak różnią się one między sobą szczegółami, podstawowe wytyczne pozostają niezmienne. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

1. Konieczność tworzenia i przechowywania zbiorów danych osobowych tak, aby możliwe było zachowanie ich tożsamości i odrębności.

2. Obowiązek niezwłocznego i zupełnego niszczenia danych nieaktualnych oraz takich, które nie znajdą już zastosowania na skutek realizacji celu, który przyświecał ich gromadzeniu.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

Oprogramowania do ochrony danych i ich rola w firmie

Do niedawna mówiąc o oprogramowaniu przeznaczonym do ochrony danych w firmie pierwszym skojarzeniem był specjalistyczny program. Do jego głównych zadań należało minimalizowanie aktywności botów szpiegujących, złośliwego oprogramowania instalowanego przez osoby trzecie oraz wirusów komputerowych. Dziś nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że ochrona taka jest niewystarczająca. Absolutnie nie można z niej rezygnować, nadal mówimy bowiem o realnym zagrożeniu. Konieczne jednak wydaje się wzbogacenie jej o dodatkowe rozwiązania. Właśnie takim jest oprogramowanie do ochrony danych.

Wybór rozwiązań tego rodzaju jest niemały ze względu na to, że na polskim rynku nie brakuje firm zaangażowanych w tego typu działalność. Głównym zadaniem takich podmiotów jest zarówno stworzenie oprogramowania, jak i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wybór najlepszego produktu nigdy nie jest prosty, niezmiennie konieczne jest przy tym rozpatrzenie przynajmniej kilku kryteriów mających na niego wpływ.

Na pierwszy plan wysuwa się zakres możliwości oprogramowania do ochrony danych przy założeniu, że nie zawsze potrzebne nam są tak samo złożone rozwiązania. Duże znaczenie ma również możliwość dostosowania oprogramowania do indywidualnych potrzeb firmy, a także pomoc techniczna, która przydaje się nie tylko na etapie wdrażania rozwiązań tego typu. Nie bez znaczenia jest także łatwość korzystania z poszczególnych funkcji. Wiadomo bowiem, że nawet najlepsze rozwiązanie nie wzbudzi zachwytu, jeżeli użytkownicy nie będą w stanie korzystać z niego w sposób wręcz intuicyjny. Warto mieć też na uwadze czynnik finansowy, mamy bowiem do czynienia z rozwiązaniami niemal zawsze będącymi sporymi wydatkami.

EXO5 – przykład kompletnego oprogramowania do ochrony danych

EXO5 od samego początku zwraca na siebie uwagę ze względu na innowacyjność technologiczną, jest przy tym jednym z niewielu rozwiązań, które można uznać za kompletne. Wśród funkcji, które może spełniać wymienia się między innymi: lokalizację urządzeń z wykorzystaniem dynamicznych map dokonywaną w czasie rzeczywistym, pełne szyfrowanie dostępu zgodnie z wymogami prawnymi, zarządzanie urządzeniami mobilnymi z ich zdalną blokadą oraz możliwość prowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania wraz z raportami stanu i zgodności. Program chroni zatem dane przed niewłaściwym użyciem i próbami kradzieży zarówno ze strony osób trzecich, jak i pracowników firmy, w której jest wykorzystywany.

 

 

Komentarze (0)