7 marca 2018 Udostępnij

Opiekun medyczny – na czym polega jego praca i gdzie znajdzie zatrudnienie?

W związku z wciąż postępującym starzeniem się społeczeństw, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zapewnić należytą opiekę osobom starszym i zadbać o ich właściwą pielęgnację. W całej Europie jest coraz więcej starszych, niesamodzielnych osób, które potrzebują wsparcia. Tym samym, systematycznie polepszają się perspektywy pracy dla opiekunów medycznych. To niełatwa profesja, która – mimo wszystko – osobom, które zdecydują się jej poświęcić, daje dużo satysfakcji. Co równie ważne, z racji tego, że ciągle brakuje specjalistów w zawodach medycznych, osoby, które podejmą się tego zajęcia, mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie.

Praca w zawodzie medycznym – na czym polega?

Opiekun medyczny to odpowiedzialny zawód, który polega na pomocy chorym, niesamodzielnym osobom w codziennych czynnościach. Specjaliści w tej dziedzinie, blisko współpracują z personelem medycznym oraz terapeutami pacjentów, chociażby poprzez asystowanie przy zabiegach pielęgnacyjnych. Co zazwyczaj należy do obowiązków opiekuna medycznego?

 • Zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych pacjenta
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów chorej osoby
 • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego pacjentowi
 • Pomoc w podtrzymaniu aktywności społecznej podopiecznego
 • Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego zarówno osobie chorej, jak i jej rodzinie
 • Pomoc pacjentowi w adaptacji do życia w chorobie lub starości

Bardzo ważne jest, żeby osoba wykonująca zawód medyczny, potrafiła szybko i skutecznie udzielić pomocy podopiecznemu, gdy ten znajdzie się w sytuacji zagrożenia życia. Istotne jest również wykształtowanie takich cech, które umożliwią specjaliście łatwe nawiązanie kontaktu z pacjentem oraz zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, trosce i empatii.

Szkoła policealna – droga do zrobienia kariery w zawodzie medycznym

Każdy, kto chciałby rozpocząć karierę w zawodzie opiekuna medycznego, może podjąć naukę w szkole policealnej na tym kierunku. W tej profesji, kształci m.in. Żak: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny. To właśnie tam, podczas trwającej rok nauki, słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę oraz zyska praktyczne umiejętności, potrzebne do jak najlepszego wykonywania zawodu. Co ważne, żeby aplikować do szkoły, nie trzeba mieć zdanej matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Po ukończeniu nauki, absolwenci otrzymują świadectwo MEN, które jest respektowane nie tylko przez polskie, ale też europejskie instytucje.

Opiekun medyczny – gdzie znajdzie pracę?

Wykwalifikowani opiekunowie medyczni, mogą zajmować się zarówno indywidualną opieką konkretnego pacjenta w jego domu lub znaleźć zatrudnienie w jednej z poniższych placówek:

 • dom pomocy społecznej,
 • hospicjum,
 • przychodnia,
 • sanatorium,
 • szpital,
 • zakład opiekuńczo-leczniczy,
 • środowiskowy dom pomocy,
 • fundacja lub stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych lub niepełnosprawnych.

Zawody medyczne są w cenie, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim, w pozostałych krajach europejskich, w których można zaobserwować deficyt specjalistów w tej dziedzinie. Trudno się więc dziwić, że coraz więcej osób wykwalifikowanych w tej profesji – skuszonych wyższym wynagrodzeniem i możliwością zdobycia cennego doświadczenia – decyduje się na pracę poza granicami kraju, gdzie doceniana jest ich cierpliwość, empatia, odpowiedzialność oraz fachowe przygotowanie do pełnienia tej funkcji.

Opiekun medyczny to w ostatnich latach bardzo pożądany zawód na polskim, jak i ogólnoeuropejskim rynku pracy. Razem z rosnącą liczną osób w wieku emerytalnym, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów, którzy będą w stanie się nimi profesjonalnie zająć. To profesja idealna dla troskliwych i opiekuńczych osób, o dużej cierpliwości i poczuciu empatii. Każdy, kto chciałby rozpocząć pracę w tym zawodzie, powinien ukończyć roczną szkołę policealną na kierunku opiekun medyczny. Właśnie tam zyska niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które będą przydatne podczas wykonywania zawodu.

 

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)