14 października 2016 Udostępnij

Faktoring z regresem - na czym polega ta usługa?

Faktoring przybiera różne formy. Jedną z najpopularniejszych jest faktoring z regresem, nazywany też faktoringiem niepełnym. Tego typu usługi oferuje zdecydowana większość wyspecjalizowanych firm faktoringowych, jak i instytucji finansowych, dla których faktoring stanowi działalność poboczną. Na czym właściwie polega faktoring z regresem?

Jak działa faktoring z regresem?

W przypadku faktoringu z regresem, podobnie jak przy faktoringu pełnym, mamy do czynienia z całkowitym lub częściowym sfinansowaniem faktury lub kilku faktur, których termin spłaty jest z różnych względów odłożony w czasie. Różnica polega na tym, że w przypadku faktoringu z regresem faktor nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność lub upadłość zalegającego z płatnością klienta – całe ryzyko pozostaje przy faktorancie. Innymi słowy – mimo scedowania wierzytelności na faktora, stroną umowy pozostanie dla niego usługobiorca, a nie jego niewypłacalny klient. Nawet, jeśli faktorant nie otrzyma pieniędzy za fakturę, będzie musiał zwrócić faktorowi pobraną kwotę wraz z doliczoną opłatą.

Faktoring z regresem – dowiedz się więcej w serwisie Bibby Financial Services.

Faktoring z regresem - kto może skorzystać z tej usługi?

Finansowanie poprzez faktoring z regresem jest dostępne praktycznie dla wszystkich firm, niezależnie od wielkości, pozycji na rynku czy branży. Wynika to ze zdecydowanie mniejszego dla faktora ryzyka niż w przypadku pełnego faktoringu. Dla wielu firm faktoring z regresem może okazać się jedynym sposobem na pozyskanie środków niezbędnych do zrealizowania dużego zlecenia lub sfinansowania własnego rozwoju – firmy te nie mają przeważnie wystarczającej zdolności kredytowej, aby móc liczyć na pomoc banku, natomiast faktoring pełny może okazać się dla nich po prostu za drogi.

Zalety korzystania z faktoringu z regresem

Powodem, dla którego wiele przedsiębiorstw wybiera ten rodzaj finansowania jest fakt, że faktoring z regresem jest po prostu tańszy od faktoringu pełnego. Wyspecjalizowane firmy każą sobie słono płacić za zdjęcie ryzyka z barków klienta, w wyniku czego może się okazać, że opłata za skorzystanie z usługi pochłonie lwią część zysków ze zlecenia, do zrealizowania którego faktoring był nam potrzebny. Poza tym faktoring z regresem posiada wszystkie zalety faktoringu w ogóle – niewielka ilość formalności, krótki czas oczekiwania na wypłatę środków, możliwość względnego uniezależnienia się od zalegających ze spłatami klientów oraz w wielu przypadkach możliwość skorzystania z zasobów i doświadczenia firmy faktoringowej w zakresie odzyskiwania należności bez kierowania sprawy do sądu.

Zanim zdecydujesz się na faktoring z regresem

Podstawowym warunkiem opłacalności faktoringu z regresem jest wypłacalność i rzetelność naszych klientów. Jeśli możemy być pewni ich uczciwości i tego, że nawet jeśli przekroczą termin spłaty koniec końców uregulują wszelkie należności, wówczas jedynym kosztem, który poniesiemy w związku ze skorzystaniem z faktoringu, będzie opłata na rzecz faktora. Zazwyczaj wynosi ona około 10% kwoty, której faktoring dotyczy. To zdecydowanie mniej niż w przypadku faktoringu pełnego.

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)