26 lipca 2017 Udostępnij

Jakie narzędzia i techniki stosuje się w lean management?

Lean management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, które zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku poprzez odpowiednie przekształcenia organizacyjne i funkcjonalne. Cała koncepcja Lean Management stawia bardzo duży nacisk na elastyczność struktury oraz ciągle udoskonalenia organizacji poprzez liczne szkolenia kadry i pracowników. Jest to idealna koncepcja, która daje możliwość restrukturyzacji. Do obszarów zastosowań koncepcji Lean Management należy produkcjia, zaopatrzenie i zbyt, a także organizacji kierowanie.

            Istnieje także kilka podstawowych technik oraz narzędzi stosowanych w lean management.

            1) VSM po polsku mapowanie strumienia wartości. Zalicza się do narzędzia, którego celem jest mapowanie przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji oraz dostarczania klientowi danego produktu lub grupy produktów.

            2) 5S – to narzędzie daje możliwość na stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy.

            3) TPM po polsku całkowite produktywne utrzymanie ruchu – dzięki temu mamy zapewnioną pełną sprawność techniczną i tym samym maksymalny dostęp do maszyn oraz wszystkich urządzeń.

            4) SMED – to narzędzie daje możliwość skrócenia przezbrojeń maszyn i linii produkcyjnych. Dzięki temu mamy możliwość by zmniejszyć wielkość partii produkcyjnych, wilkość buforów i zapasów. Można także w ten sposób optymalizować wykorzystywanie posiadanych maszyn oraz szybko dostosować wielkość asortymentu produkcji do zmieniającego się popytu.

            5) Six Sigma – zalicza się do metodyki, która ma poprawić jakość, a jednocześnie ograniczyć koszty przy pomocy narzędzi statystycznych. Głównie opiera się to na ograniczeniu zmienności w procesach.

            6) Kanban – rodzaju sygnały, który przekazuje upoważnienie lub instrukcje dla procesu poprzedzającego do rozpoczęcia wytwarzania lub przemieszczenia wyrobów w procesie produkcyjnym.

            7) Hoshin kanri – polega na kaskadowaniu celów strategicznych na niższe poziomy organizacji za pomocą planu. Na tym planie są zawarte mierzalne cele, działania, terminy oraz mierniki.

            8) Zarządzanie wizualne – polega na zaprezentowaniu przejrzystym i czytelnym informacji, które dotyczą procesów i tym samym wykonywana praca powinna stać się znacznie łatwiejsza.

            9) Praca standaryzowana – jest to opracowanie i wdrożenie procedur opisujących najprostsze i najbardziej efektywne sposoby wykonywania danej szynnkości.

            10) Diagram spaghetti – daje on możliwość wychwycenia oraz wyeliminowania zbędnego ruchu osób i produktów w procesach pracy.

Jest to kilka podstawowych narzędzi, jednak nie są to wszystkie, które stosuje się w lean management. Ważne jest jednak by wprowadzać je umiejętnie. W tym przypadku przyda się pomoc firmy z zewnątrz. Firma assay.pl ma bardzo duży wybór odpowiednich ofert.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)