22 września 2021 Udostępnij

Bezpieczeństwo dokumentów niejawnych – szafy pancerne

​Przechowywanie dokumentów opatrzonych klauzulą tajności wymaga odpowiedniej organizacji biura, sekretariatu lub archiwum. Kluczowym wyposażeniem tego typu pomieszczeń są oczywiście meble na dokumenty, umożliwiające zgodne z prawem składowanie niejawnych akt. Przykładem jest metalowa szafa pancerna, która dzięki właściwym zabezpieczeniom spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych. Sprawdź, jak wybrać idealny mebel!

Czym są informacje niejawne?

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku, za dane niejawne uznaje się wszelkie informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla kraju lub okazać się niekorzystne dla jego interesów. Przepisom ustawy podlegają nie tylko organy władzy państwowej, ale także samorządy terytorialne, jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez władze publiczne czy przedsiębiorcy, realizujący umowy związane z dostępem do informacji niejawnych.

Klasyfikacja informacji niejawnych

Ustawa wyróżnia 4 klauzule tajności informacji niejawnych:

  • „ściśle tajne” oraz „tajne” – zarezerwowane dla dokumentów stanowiących tajemnicę państwową,
  • „poufne” i „zastrzeżone” – odnoszące się do informacji stanowiących tajemnicę służbową.

W kontekście ochrony informacji niejawnych warto zwrócić również uwagę na przepisy nowej ustawy z 25 maja 2018 o ochronie danych osobowych, dostosowanej do wymogów RODO.

Szafa pancerna na dokumenty – skuteczne przechowywanie informacji niejawnych

W obu przypadkach skutecznym sposobem zabezpieczania zarówno dokumentów niejawnych, jak i danych osobowych są metalowe meble i szafy pancerne. Produkowane jako bezklasowe oraz w klasach bezpieczeństwa odpowiadającym poszczególnym klauzulom tajności, zapewniają właściwą ochronę akt, stanowiących tajemnicę państwową lub służbową.

Szafa pancerna czy metalowa na niejawne dokumenty?

Obecnie szafa pancerna na dokumenty stała się jednym z podstawowych elementów wyposażenia firm oraz instytucji, które dysponują informacjami niejawnymi. W odróżnieniu od standardowych szaf metalowych typu RODO, taki mebel odznacza się zastosowaniem grubszej blachy, wzmocnioną konstrukcją wewnętrzną, a także dodatkowym zabezpieczeniem w postaci rygli czy zamków. Dlatego postaw na meble z metalu! Dopasuj wyposażenie biura do wymogów podyktowanych przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)